shopup.com
ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ร้านคาเฟ่ ชาพะยอม EMS 80 บาท ED719022761TH 27 ก.พ. 2562
2 น้าโบ้ จำหน่ายอุปกรณ์ตกปลา ลูกค้ารับสินค้าเอง ลุกค้ารับสินค้าเอง 01 ก.พ. 2562
3 ร้านขนมไทยแม่เอ๋ EMS 60 บาท ED719022789TH 26 ก.พ. 2562
4 ร้านหมูสะเต๊ะถอดไม้ ลูกค้ารับสินค้าเอง ลุกค้ารับสินค้าเอง 22 ม.ค. 2562
5 ร้านสวนน้องไออุ่น EMS 60 บาท EW407735753TH 12 ก.พ. 2562
6 ร้านแจ่วฮ้อนยกซด EMS / KERRY 200 บาท LAMB000367128 15 ก.พ. 2562
Engine by shopup.com